Egyetemek: a létszám csökkentése a cél

Változik a felvételi rendszer

 
2011. Máj. 22. 22:12

Egyetemek: a létszám csökkentése a cél

Változik a felvételi rendszer

2011. május 22., Vasárnap 22:12

A szervuszausztria.hu megkereste Deréky Pált, a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének magyar irodalom professzorát, és arra kérte, tájékoztassa olvasóinkat a most kidolgozott új osztrák egyetemi felvételi rendszerről. Bár előzetes tervről van szó, s nem kizártak kisebb változtatások, bizonyos, hogy ősztől új szabályok vonatkoznak a beiratkozókra.

Deréky professzor) mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy a Bécsi Egyetemen idén ősztől tanulni szándékozóknak a tervezett változtatásoktól függetlenül július 4. és augusztus 31. között be kell iratkozniuk (immatrikulieren) és fel kell venniük a kívánt szakot, vagy szakokat (inskiribieren). Aki ennek a két előírásnak augusztus 31-ig nem tesz eleget, az legközelebb majd csak 2012 januárjában próbálkozhat.

A most bevezetésre kerülő felvételi vizsgák neve hivatalosan STEOP, vagyis Studieneingangs- und Orientierungsphase, a tanulmányok kezdetén „nyújtott” tájékozódási „szolgáltatás”. Ez nem ugyanaz – teszi hozzá Deréky professzor- , mint pl. a pszichológia- vagy az újságírás-szak megkezdéséhez szükséges, hivatalosan is felvételi vizsgának nevezett szűrés, de ugyanúgy a hallgatói létszám csökkentése a cél. Az új rendszert június végéig minden egyes szakon be kell vezetni. A tanulmányaikat a Bécsi Egyetemen az őszi félévvel kezdő hallgatók már a hatálya alá esnek.

Nem tudok teljesen pontos és megbízható tájékoztatást adni – mondja a professzor - , mert az egyetemet eléggé felkészületlenül érte a dolog. A minisztériumban sebbel-lobbal dolgozták ki a tervezetet, amelyet a parlament átgondolatlanul, kiforratlan alakjában szavazott meg. A rendelkezés a várható erőteljes hallgatói tiltakozás hatására feltehetőleg több pontban még változni fog. Most, május végén úgy néz ki, hogy maximum 5 bachelor-szakra lehet beiratkozni (és nem tudom, hány tanárszakra). A Bécsi Egyetem által nyújtott összes képzés listája

 

Mi három szakot ajánlunk fel a kezdőknek: hungarológia és fennisztika bachelort és régi magyartanár-szakot (Diplomstudium). A különféle karokon és szakokon bevezetendő STEOP alakilag nem teljesen egyforma, mindössze az a 4 előírás közös, hogy

 


  • a felvételi tárgyakat – amelyek kizárólag előadások (Vorlesung) lehetnek – legalább az őszi félév felében, vagyis két hónapon át oktatni kell (a tavaszi félévben felvételizők is az őszi anyagból vizsgáznak, de természetesen anélkül, hogy az órákat hallgatták volna)

  • minden vizsgatárgyhoz írásos vagy elektronikus jegyzetet kell a hallgatók rendelkezésére bocsátani;

  • a vizsgák kreditszáma összesen legalább 15 kreditpont kell legyen;

  • és csak 2 vizsgaidőpontot szabad megadni. Vagyis aki az első alkalommal megbukik, az csak egyszer pótvizsgázhat, és ha akkor sem jár sikerrel, utána elfelejtheti az illető szakot.


  •  

 

Mi a hungarológia bachelor és a magyartanár-szak számára azt a megoldást választottuk, hogy a kiválasztott tárgyakat egész félévben oktatjuk, az első vizsgaidőpont január végén, a második február végén lesz – fűzi hozzá Deréky Pál. A vizsgaszakok a) Bevezetés a nyelvtudományba b) Bevezetés a magyar irodalom történetébe c) Bevezetés a magyar történelembe és kultúratudományba és d) Bevezetés a tudományos munka módszertanába. Ugyanezekből a tárgyakból vizsgáznak a tanárszakosok is, csak nekik pedagógiából és a kötelezően választandó második szakból is van STEOP. Nálunk lehet magyarul is vizsgázni, ugyanakkor az Egyetemre való beiratkozáskor igazolni kell a német nyelvtudást.

Az első félév anyaga nyilván nem csak a fent említett négy tárgyból áll, az összes többi előírt tárgyat is hallgatni kell (a tantervek a fenti Studentpoint internetes címen és a tanszéki honlapon is megtalálhatók), de a tárgyakból letett – akár sikeres – vizsgák csak sikeres STEOP esetén válnak érvényessé. Különösen vonatkozik ez a magyar anyanyelvű hallgatók magyar nyelvvizsgájára (Sprachbeherrschungsprüfung), amely nyelvtudásuk átfogó vizsgálatát jelenti. Ugyanakkor ezzel az egy (sikeres) vizsgával le is tudták az összes, sok kreditpontot érő nyelvvizsgát.

Deréky Pál külön felhívja (a bécsi egyetemen) magyar szakra vagy magyartanár-szakra beiratkozók figyelmét, hogy ősszel érdeklődjék meg a pontos és végleges programot!

0 komment:

Szólj hozzá:jooble
BCB Consulting
Bogipark
Ilona stüberl